SSC Above 90% 2021-22

Name of StudentPercentage
Prerna  G.98
Sejal  D.96
Amar T.95
Ayushi padhy94.6
DHANESH J.94.4
Tanushree P.94
Nihar P.94
Vaishnavi S.94
Dayanand  P.94
Neha  B.94
Shantanu K.93.80
Nikhil P.93
Saloni M.93
PRATIKSHA W.93
Manas S.93
Samiksha  S.93
Mitali C.92
Pranav  M.  92
Shardul P.91.40
Anagha C.91
Sharvari R. 91
Prerna S.91
Swara S.91
Preksha K.91
Aanandi G.91
Mayuri  M.91
Aryan J.90
Tanaji P.90
Vedashree G.90
Aaditya K.90
Aaryan C.90
Priyanka P.90
Pranav M.90
Amit J.90
Chhaya S.90
Chetna  B.90
Purva B.90
Kunal B.90
Navin S.90.00
Meet K.90